Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej

Chorągiew Jakuba Weihera

Wspolne zdjecie

Początki naszego towarzystwa sięgają 2004 roku, kiedy zaczynaliśmy jako nieformalna grupa miłośników oręża polskiego i jazdy dawnej. Na początku 2011 roku następiła reaktywacja naszej chorągwi, w wyniku ścierania się kilku koncepcji, wybraliśmy jedną i we wrześniu 2011 roku ruszył projekt zwany "Piechotą Polską". Tworzymy chorągiew piechoty polskiej z okresu 1610-1650 roku ubranej w tradycyjny strój polski i zwyczajową obłoczystą barwę. W wyniku poszukiwań w dostępnych źródłach rekonstruujemy broń, stroje, sprzęt, wyposażenie obozowe i osobiste stosowne do danego okresu. Nasza działalność ma na celu przypomnienie historii, roli i wyglądu piechoty polskiej, które odgrywała zwłaszcza w pierwszych dziesięcioleciach XVII wieku. Toż piechota polska niepodzielnie królowała na polach bitew w początkowym okresie XVII wieku zanim masowo zaczęto wprowadzać piechotę obcego autoramentu. Sam pomysł utworzenia takich oddziałów wprowadził podczas swych reform wojskowych król Stefan Batory w 1578 roku. Obecnie projekt "Piechota Polska" pochłania gro naszych sił i środków, stanowiąc jedyną część działalności chorągwi. Jesteśmy organizatorami wydarzenia "Piechotne zmagania w Puszczy Darżlubskiej" - imprezy przeznaczonej dla członków chorągwi mającej na celu podnieść ogólno wojskowe umiejętności.

Cykliczne bierzemy udział w widowiskach historycznych :

 • Rekonstrukcja historyczna w Wejherowie
 • Jak Szwed pod Bydgoszczą wojował w Ostromecku
 • Vivat Gniew w Gniewie
 • Piechotne zmagania w Puszczy Darżbskiej
 • Noc Muzeów (różne miejscowości)
 • Parada Niepodległości w Gdańsku
 • Odsiecz Wiedeńska w Brzeźnie Szlacheckim

Jednorazowo bywamy na różnych imprezach historycznych w 2016 r byliśmy w Zamościu na wydarzeniu o nazwie "Szturm Twierdzy Zamość" w Gdańsku na wydarzeniu "Twierdza szykuje się do bitwy"

Staramy się realizować nasze cele do których należą:

 • Pogłębianie wiedzy historycznej, znajomości problematyki XVI i XVII w. dotyczącej zarówno wojskowości jak i życia codziennego. Dzielenie się nasza wiedzą wśród ludzi z którymi się spotykamy , lekcje historii, obozowe pokazy i pogadanki.
 • Kultywowanie tradycji oręża polskiego,w oparciu o XVII-wieczną sztukę wojenną,
 • Krzewienie patriotyzmu i wartości rycerskich, zwłaszcza w pracy z młodzieżą i miłośnikami historii,
 • Tworzenie pozytywnego wizerunku regionu w oparciu o jego historię, podczas naszych wyjazdów .
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym (zwłaszcza dzieciom i młodzieży),
 • Promowanie rekonstrukcji historycznej, fechtunku, łucznictwa a ostatnio także strzelectwa, jako sposobu spędzania wolnego czasu.

Serdecznie zapraszamy w szeregi Chorągwi Weihera osoby pasjonujące się odtwórstwem historycznym, którym nieobce są ideały rycerskości, zwłaszcza poświęcenie i samodyscyplina.